Hệ thống đại lý

Tên cửa hàng: Sơn Afulux Hòa Bình
Địa chỉ: 160 Phạm Văn Đồng, Lương Sơn, Hòa Bình

Tên cửa hàng: Sơn Afulux Hưng Yên
Địa chỉ: 153 Tỉnh Lộ 719, TT. Văn Giang, Văn Giang, Hưng Yên

Tên cửa hàng: Sơn Afulux Tp VInh
Địa chỉ: Nghi Phan, Thành phố Vinh, Nghệ An

Tên cửa hàng: Sơn Afulux Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 171 Hùng Vương, Tích Sơn, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Tên cửa hàng: Sơn Afulux Hải Phòng
Địa chỉ: 437H Chợ Hàng, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng

Tên cửa hàng: Sơn Afulux Cửa Lò
Địa chỉ: Nguyễn Huệ, Nghi Hương, Cửa Lò, Nghệ An